2019. szeptember 2., hétfő

A Sötétség tündöklése

„A Sötétség tündöklése” című metafizikai elmélkedés-gyűjteményt a vaskori valóság ihlette. „Soha nem volt szándékomban könyveket írni, a sors vezette végig a tollam. Korunk harsogó, zűrzavaros, túlnyüzsgéses és agyonkommunikált világában pedig egyre nehezebb a mélyebb értelmű szellemi tartalmak eljuttatása az azt befogadni vágyó elmékhez. Aminek azonban meg kell születnie, az akkor is meg fog születni erre a világra, ha nagy a kockázata annak, hogy esetlegesen nem lehet mások, csak a létrehozója kedvére. De bármilyen mű is szülessen egy alkotó ember által, őszinte és szabad csak akkor lehet, amikor már nincs szüksége általa semmilyen önámításra.” – vallja a Szerző. Az alábbi gondolatok a könyv előszavából kerültek kiemelésre:

„Azon keveseknek szólnak az itt közreadott tartalmak, akik kíméletlen őszinteséggel, a valóság megismerésének az olthatatlan vágyával vizsgálják a világot, és a benne lévő folyamatokat nem akarják másnak látni, mint ami azok természete. Kevesek jutnak el ide, mert az ember – természeténél fogva – nem a kényelmetlen igazságra vágyik, hanem a kényelmes hazugságra. Az igazság nem szolgája senkinek sem, az igazság önmagért és önMAGunkért létezik, és bár a relatív világban – ahogy mondani szokás – mindenkinek igaza van, és még sincs igaza senkinek sem, ilyen értelemben az igazságot nem lehet birtokolni, pusztán megismerni annak természetét. Mi is az Igazság természete? Az, hogy mindenkinek rámutasson arra a hamisságra, amit önön valóságáról igaznak képzel. … Ezen könyv tehát – félreértés ne essék – nem Az Igazságról, vagy valamiféle abszolút nézőpontról szól. Ilyesmit nincs módjában bemutatni a szerzőnek, pusztán arra van jogosultsága, hogy a jelenkor világáról egy egészen más, gyökeresen eltérő képet mutasson be, amelyet a maga saját és sajátos, egyéni nézőpontjából látott meg. … A benne foglalt tartalmak önző módon, csak és kizárólag a szerző szellemi útján bekövetkezett felismerések eredményeképpen születtek meg. Csak annak válhatnak hasznára, akiben ezen gondolatok csírái már szárba szökkentek, és akik hasonló szellemi utakat járva jutottak el bizonyos meglátásokra, felismerésekre.”

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.