2019. szeptember 2., hétfő

Tudathatár

“Tabuk nélküli, személyes nézőpontként feltárulkozó rátekintések füzére ez a rövid írás-gyűjtemény. A véges emberi én rátekintése a Végtelen ÉNre, mely pillantás az egyedi tudat illuzórikus tükörország-élményét hordozza magában törvényszerűen. Kíméletlen őszinteséggel tekint a májá kulisszái mögé, a jelenlegi kor materialista-spirituális tudatformái számára pedig helyenként húsbavágóan tár fel és hánt le olyan megkövült, a közgondolkodásban elfogadott látszat rétegeket, melyeket sokan a valóság(uk) megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos olvasataként fogadnak el.

A Teljességnek minden a része, akár elfogadjuk akár nem, akár tudomást akarunk szerezni róla akár nem. A mainstream, jelenkori spirituális utak java része figyelmen kívül hagyja ezen aspektusát a tudati létezésnek, és a kíméletlen önfeltárás, önismeret és őszinte ÉN-keresés helyett zömében csak „spirituális” fájdalomcsillapítókat, pótszereket és tudatmódosító módszereket kínál. A szűk ösvény azonban nem fájdalom mentes, és önmagában még a fájdalom sem garanciája annak, hogy valóban őszinte, valóban mély tudatfeltárás zajlik, egy-egy ilyen ösvény követőjében.

Akinek a rossznak a jóra cserélése a célja a spirituálisának nevezett életben, az nagy valószínűséggel nem fog vágyni az alább megfogalmazott írások olvasására. Aki azonban túllátva a „jó-rossz” relatív kategórián, elegendő bátorsággal rendelkezik a saját tudatpólusai között feszülő világtapasztalás intuitív feltárására, az talán magára találhat pár merész gondolatfüzérben.”

A fenti gondolatok a mű előszavából származnak. A kiadványt e-könyv formájában lehet igényelni e-mailben a kiadótól.