2019. szeptember 2., hétfő

Végtelen EGY (trilógia I.)

Kedves Olvasó!

Azok számára írom ezt a könyvajánlót, kiket nem börtönöz négy erős falazat. Kik ajtaját nem zárja rozsdás lakat. Nem a teremtett emberekhez szól, hanem a társ-teremtőkhöz. Kevesekhez, de azoknak mond sokat. Azokhoz, kik a megfogható dolgok, s az emberi értelem, érzelem felett, teremtenek egy nagy, közös Lény eget.

Már valamennyien éljük a beígért „Új Kort”, mely akár egy-egy személy életének változásain át is követhető. Minden cím egy-egy pillanatfelvételt tartalmaz Fazekas József Tamás életéből. De az írásokból – sajátos – mozgóképet, tetszőleges választásaival, átlapozásokkal, maga az olvasó teremt.

A Mindent Látó Szem éjben született az íróban. Azon hosszú, fáradságos évek során, míg a világi káprázatok mögötti mocsarakat járta. Azért, hogy felfedje, megismertesse azoknak test- és lélekromboló veszélyeit. Egyszer csak elnyelte az iszap cipőjét és a magában vonszolt harcos vágyait. Élő Föld dobbant ekkor a talpa alatt, s megtapasztalta, hogy a felszín feletti rész, így az egész ember, mind az ÉG-ben jár! Két világ közötti híd, MI együtt vagyunk!

E megújult látásmód alkotása ez a kötet, mint az éberség könnyed könyve! Míg a spirituális könyvpiacon az ébresztő, s elindító célú írások a jellemzőek, addig a Végtelen Egy a megérkezés állapotát tükrözi. E kiadvány a KÉP-telen könyv, a végtelen emberi képességek eszköztára is, értő kezekben. Benne, az új időkre hegyezett fülek számára, új ÉN-ek.

Nem vallási értekezés, sem tudományos munka. De mindkettő eszenciája benne van, ami mindezeket egységes EGÉSZ-nek láttatja. Nem hit általi vágyakozás, nem filozófia, hanem sajátos tapasztalatból létrejövő gyűjtemény. Így semmit nem veszít a cáfolatoktól, s nem dúsul a magasztalástól, hiszen a világban minden Mind-Egy. Az író őrző is, maga a körző, ki EGY pontból indulva, bárhol (világ)egyetemes teret teremt.

Az olvasó nem az AGY változó törvényeit, hanem az EGY termő örvényeit forgatja a kezében. Ne is tegye hosszasan, csak ameddig az üdítő számára. Hagyjon elegendő időt ahhoz, hogy MAG-ában hozzon termést a magyar nyelv és elv megannyi szóvirága. „Amikor … meghalljuk a belső hangot, és utat nyitunk neki életünkben, cselekedeteinkben, akkor isteni önvalónkat engedjük kiteljesedni önmagunkban és a világban. Akkor a saját mennyországunkat teremtjük meg, és ez az, ami hozzájárulhat saját és közös világunk békéssé formálásához.” – írja EGY-ből, kristálytisztán az író.

Az Egy-Másra találások boldogító korszakának minden deleje rendelkezésre áll, MOST. Csak a köztünk lévő – embertelen – szigetelőket kell eltávolítani.

Borsi István, író

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.